Rotonde luchtfoto

Afwatering

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Afwatering: de mate waarin plasvorming optreedt.

De ernst van de afwatering wordt bepaald met het Handboek visuele inspectie [2]. De mate van plasvorming en de hinder die de plassen met zich meebrengen voor het verkeer, bepalen hoe ernstig de schade door afwatering is.

De omvang van afwatering wordt niet genoteerd.

ErnstklasseOmschrijving
Licht (L)Er wordt geringe plasvorming verwacht: 5 tot en met 10 procent op de inspectiestrook
Matig (M)Er wordt enige plasvorming verwacht: 10 tot en met 20 procent op de inspectiestrook
De plasvorming is hinderlijk voor het verkeer
Ernstig (E)Er wordt grote plasvorming verwacht: groter of gelijk aan 20 procent op de inspectiestrook
De plasvorming is zeer hinderlijk voor het verkeer