Rotonde luchtfoto

Gaten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Gaten: plaatselijk ontbreken van materiaal uit het verhardingsoppervlak maar ook niet of onvoldoende gevulde boorgaten.

De ernst van de gaten wordt vastgesteld met het Handboek visuele inspectie [2]. De diepte van het gat is bepalend. De ernst van het gat wordt gemeten met een rij met een lengte van 1,20 m. De maximale afstand tussen de onderkant van de rij en het wegdek bepaalt hoe ernstig het gat is.

De omvang van de schade door gaten wordt genoteerd als het aantal gaten (stuks).

ErnstklasseOmschrijving
Licht (L)De diepte van het gat is kleiner dan of gelijk aan 15 mm
Matig (M)De diepte van het gat ligt groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 40 mm
Ernstig (E)De diepte van het gat is groter dan 40 mm