Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Onvoldoende afschot of verkanting
Onvoldoende afwatering kan ontstaan door onvoldoende afschot of verkanting. Dit kan ontstaan door:

  • een verkantingsovergang waardoor plaatselijk de dwarshelling gelijk wordt aan nul;
  • uitvoeringsfouten door onvoldoende aandacht voor de hoogteligging van de verharding;
  • (rest)zettingen waardoor de dwarshelling gedurende de tijd afneemt.
b Te hoge aan de verharding aansluitende bermen
Onvoldoende afwatering kan ontstaan door te hoge bermen. Het water kan hierdoor niet afvloeien naar de berm.

c Hoogteverschil bij langsvoegen en -scheuren bij eenzijdige verkanting
Onvoldoende afwatering kan ontstaan door hoogteverschillen bij langsvoegen of langsscheuren. Door zettingsverschillen van de verschillende platen van de verharding kunnen in langsrichting hoogteverschillen ontstaan. Het water kan niet over deze randen stromen.