Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatie verkeersvoorzieningen en nabehandeling
Bij de planning van de verkeersmaatregelen moet rekening worden gehouden met de benodigde verhardingstijd van enkele uren van de (grout)vloeistof (bij oppersen en opvullen). Bij het vervangen van platen gaat het om een verhardingstijd van drie tot vijf dagen.

Bij grinding wordt het oppervlak vrijwel vlak afgewerkt. De wegbeheerder moet in het begin rekening houden met enige aanvangsstroefheidsproblemen. Nadat de cementsteen tussen het mineraalaggregaat door het verkeer is afgesleten, verbetert de stroefheid. Met adequate verkeersborden moet de weggebruiker gewaarschuwd worden voor het mogelijk gladde wegdek.

Na uitvoering van de reparatiemaatregel grinding is het nodig het wegdek grondig met water te reinigen van het zaagslem. Gebeurt dit niet, dan kan er bij de eerstvolgende regenbui gladheid ontstaan. Voordat het wegvak wordt opengesteld voor het verkeer, moet het losliggende materiaal van het wegoppervlak worden opgezogen. Eventueel kunnen, vanwege splitverlies in het begin, aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals waarschuwingsborden, snelheidsbeperkende maatregelen en/of inhaalverboden.

Levensduur reparatiemaatregelen
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Grinding/grooving620
Oppersen of opvullen (stabiliseren)
zonder verdeuveling
612
Oppersen of opvullen (stabiliseren)
in combinatie met verdeuveling
612
Plaat geheel of gedeeltelijk vervangen2030