Rotonde luchtfoto

Oorzaken

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

a Vervorming, erosie of verstoring van de ondergrond
Scheurvorming kan ontstaan doordat door vervorming, erosie of verstoring van de ondergrond de betonplaat niet meer volledig wordt ondersteund. Bij belasting door verkeer leidt dit tot scheuren in de betonplaat.

b Te geringe dikte van de verharding
Scheurvorming kan ontstaan door een te geringe dikte van de verharding. Hierdoor kunnen de spanningen veroorzaakt door de verkeersbelasting onvoldoende worden gespreid. De buigtrekspanningen in het beton worden dan plaatselijk hoger dan toelaatbaar.

c Te grote lengte-breedteverhouding van de platen ten opzichte van de dikte
Bij een te grote lengte-breedteverhouding van de platen ten opzichte van de dikte gedraagt de betonplaat zich als een balk. De buigtrekspanningen onderin de verharding worden hierdoor te hoog en ontstaat er scheurvorming. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat de lengte-breedteverhouding tussen 0,75 – 1,33 moet liggen bij een maximale plaatgrootte van 25 m2.

d Foutief uitgevoerde of ontworpen voegen en/of verdeuveling
Foutief uitgevoerde voegen en/of verdeuveling kunnen zorgen voor spanningen in de verharding. De platen kunnen elkaar raken of de krachtsoverdracht bij de deuvels is niet centrisch. Deze spanningen kunnen tot scheuren leiden.

e Te geringe voegdiepte
Door een te geringe voegdiepte of het te laat zagen van de voegen is de betonverharding bij de krimpvoegen onvoldoende verzwakt. De scheurvorming op deze verzwakte plaatsen wordt niet afdoende afgedwongen. Hierdoor kan op ongewenste plaatsen scheurvorming optreden.

f Beton met te geringe buigtreksterkte
Bij een lagere buigtreksterkte dan die waarmee in het ontwerp rekening is gehouden, heeft de verharding onvoldoende sterkte om de verkeersbelasting te verdragen.

g Sympathiserende scheuren vanuit de fundering
Ter plaatse van de scheuren in de fundering ontstaan spanningspieken, die kunnen leiden tot scheuren in de betonverharding.

h Voegvervuiling (splijtspanningen als gevolg van steentjes)
Door vuil in de voegen ontstaan door het uitzetten van de betonplaat geconcentreerde temperatuurspanningen. Dit leidt tot splijtspanning en scheurvorming in het beton.