Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatie verkeersvoorzieningen en nabehandeling
Het vervangen van een plaat kost veel verhardingstijd (drie tot vijf dagen). Hiermee moet rekening gehouden worden bij de planning van de verkeersmaatregelen. De overige reparaties kunnen nagenoeg direct worden belast door het verkeer. Voor openstelling voor het verkeer is het altijd zaak om losliggend materiaal van het wegoppervlak op te zuigen.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Oppersen of opvullen (stabiliseren)612
Krammen/verankeren (stitching/
koppelen/verdeuvelen
2030
Plaat geheel of gedeeltelijk vervangen2030
Voegvulling aanbrengen815