Rotonde luchtfoto

Mogelijke maatregelen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform
Oorzaak schade: plaathoekbreukKrammen/verankeren (stitching)/koppelen/
verdeuvelen
Plaat geheel/
gedeeltelijk verwijderen
HoekreparatieVoegvulling aanbrengen
a. Slechte afwatering van de berm/erosie van de ondergrondx++0**
b. Overbelasting door ontbreken verdeuveling+*++-
c. Vervuiling van de scheur in de voeg door bijvoorbeeld slijpselx++0**
d. Verkeerde ligging of ontbreken van de laatte deuvel aan de rand+*++0**
e. Voegvervuiling (splitspanningen als gevolg van steentjes)x+++**
Legenda
+ geschikte reparatietechniek
0 voorwaardelijke reparatietechniek
- niet toe te passen reparatietechniek
x niet aan de orde zijnde reparatietechniek
* toe te passen in combinatie met de reparatietechniekk hoekreparatie
** toe te passen in combinatie met het opzagen (breder, dieper) van de voegen, en/of scheuren
a Slechte afwatering van de berm en/of erosie van de ondergrond
De beste oplossing is het vervangen van het losliggende stuk verharding en de ondergrond zo nodig te herstellen. Van tevoren moet wel de oorzaak van het probleem weggenomen zijn. Na de reparatie is het nodig de voegen te herstellen. Bij een grote plaathoekbreuk kan de betonplaat gedeeltelijk worden vervangen.

b Overbelasting door ontbreken van verdeuveling
Voor het vervangen van het losliggende verhardingsdeel is het noodzakelijk de krachtsoverdracht in de nieuwe situatie te verzekeren. Dit gebeurt door het aanbrengen van een of meerdere deuvel(s). Bij een grote plaathoekbreuk kan de betonplaat gedeeltelijk worden vervangen.

c Vervuiling van de scheur in de voeg door bijvoorbeeld slijpsel
Na vervanging van het losliggende verhardingsdeel is de oorzaak van de schade weggenomen. Het aanbrengen van een voegvulling voorkomt toekomstige vervuiling. Bij een grote plaathoekbreuk kan de betonplaat gedeeltelijk worden vervangen.

d Verkeerde ligging deuvel en/of koppelstaaf
Bij vervanging van de plaathoek is het mogelijk de deuvel te corrigeren of te verwijderen. Ontbrekende of verwijderde deuvels moeten overeenkomstig het deuvelpatroon worden herplaatst. Dit geldt ook voor eventuele koppelstaven. Na de reparatie is het nodig de voeg te herstellen. Bij een grote plaathoekbreuk kan de betonplaat gedeeltelijk worden vervangen.

e Voegvervuiling (splijtspanningen als gevolg van steentjes)
Na het verwijderen van de losliggende steentjes is de oorzaak van de schade weggenomen. Het aanbrengen van een voegvulling voorkomt dat er opnieuw vervuiling kan indringen. Bij een grote plaathoekbreuk kan de betonplaat gedeeltelijk worden vervangen.