Rotonde luchtfoto

Aandachtspunten

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Indicatie verkeersvoorzieningen en nabehandeling
Het vervangen van een plaat kost veel verhardingstijd (drie tot vijf dagen). Hiermee moet rekening gehouden worden bij de planning van de verkeersmaatregelen. Na het uitvoeren van de overige reparaties is het wegdek vrijwel direct weer te belasten met het verkeer. Voor openstelling voor het verkeer is het altijd zaak om losliggend materiaal van het wegoppervlak op te zuigen.

Levensduur reparatiemaatregel
ReparatietechniekLevensduur in jaren
vantot
Krammen/verankeren/
koppelen/verdeuvelen
2030
Plaat geheel of gedeeltelijk
vervangen
2030
Hoekreparatie2030
Voegvulling aanbrengen830