Rotonde luchtfoto

Mogelijke maatregelen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform
Oorzaak schade: spatplatenPlaat geheel/gedeeltelijk vervangen
a. Plaatselijk slechte betonkwaliteit+*
b. Plaatselijk te dunen platen+*
c. Verzakkingen+*
d. Tweelagensysteem+*
e. Uitvoeringsfout bij dilatatievoeg+*
Legenda
+ geschikte reparatietechniek
0 voorwaardelijke reparatietechniek
- niet toe te passen reparatietechniek
x niet aan de orde zijnde reparatietechniek
* afhankelijk van de situatie in combinatie met extra uitzetvoeg
Bij spatplaten is de betonverharding zo ernstig beschadigd dat er eigenlijk maar één onderhoudsmaatregel overblijft, namelijk het geheel of gedeeltelijk vervangen van de platen.

Spatplaten ontstaan door de temperatuuruitzetting van de verharding. Het is daarom te overwegen om een extra uitzetvoeg aan te brengen over de gehele verhardingsbreedte.