Rotonde luchtfoto

Voertuigkeringen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een van de meest toegepaste lijnvormige constructies is de voertuigkering of barrier. Deze kan in zowel tijdelijke als permanente situaties worden ingezet.

Aan voertuigkeringen worden eisen gesteld ten aanzien van het kerend vermogen (zie NEN-EN 1317-3) [4]. Betonnen barriersystemen kunnen worden ingezet tot het hoogste kerend vermogen. Ze kunnen worden toegepast in de middenberm en in de zijbermen. In het laatste geval kunnen ze worden gecombineerd met een geluidswerende voorziening.

Prefab of in het werk gestort
Betonnen barriers kunnen geprefabriceerd worden geleverd of in het werk worden gestort. In het werk gestorte barriers worden in Nederland veelal aangebracht als Step-profiel. Geprefabriceerde barrier-elementen worden behalve als Step-profiel ook in andere profielen geleverd.

Geprefabriceerde barriers kunnen aan verschillende prestatieklassen voldoen en zijn ook geschikt voor tijdelijke situaties. Ze moeten voldoen aan de Europese norm en voorzien zijn van een CE-markering.

Een ter plaatse gestorte barrier wordt gezien als een constructie en niet als een product. Voor dit type barrier kan daarom geen CE-markering worden geëist.

P347-Voertuigkering.jpg

Voertuigkering met geluidswerende voorziening

Vergrote veiligheid
Betonnen voertuigkeringen vergroten de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Een botsend voertuig zal de constructie niet of nauwelijks kunnen doorbreken of eroverheen kunnen kantelen. Na een aanrijding blijft de werking van de betonnen barrier behouden. Dit betekent dat er nauwelijks reparaties nodig zijn en er dus ook nauwelijks hinder voor het verkeer optreedt.

Betonnen voertuigkeringen zijn ook een veilige oplossing voor motorrijders. Betonnen voertuigkeringen met het hoogste kerend vermogen kunnen ook vrachtwagens keren. Deze komen dan niet op de andere weghelft terecht (met alle gevolgen van dien).

Andere voordelen van betonnen kerings­systemen zijn de lage werkingsbreedtes en schokindexen.