Rotonde luchtfoto

Literatuur en websites

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Nummers tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [1] – verwijzen naar de nummers in onderstaande literatuurlijst.
Nummers achter de letter ‘w’ tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [w1] – verwijzen naar de nummers in de lijst met websites.

Literatuur
 1. Update RWS betonspecs. InfraQuest-2010-07-01 & InfraQuest-2013-39. Delft, InfraQuest, 2013
 2. Wegverbredingen in cementbeton. CROW-publicatie 286. Ede, CROW, 2010
 3. Handboek halteplaatsen. CROW-publicatie 233. Ede, CROW, 2006
 4. Afschermende constructies voor wegen–Deel 3: Prestatieklassen,
  beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers. NEN-EN 1317-3:2010 en. Delft, NEN, 2010
 5. Rekentool Groen Beton. Rotterdam, SBRCURnet, 2013
 6. Dubocalc. Rijkswaterstaat, 2012
 7. Concrete pavements contribute to decarbonising of transport. EUPAVE, 2011
 8. Keuzemodel wegconstructies. CROW-publicatie 189. Ede, CROW, 2005
 9. Afwegingsmodel Wegen. CROW-artikel D926A. Ede, CROW, 2008
 10. Vencon 2.0. CROW-artikel D925. Ede, CROW, 2005
 11. De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012. CROW-publicatie 316. Ede, CROW, 2012
 12. Rolweerstand van personenwagens op betonwegen. Kramer, Reinink, Hooghwerff. Paper CROW Infradagen 2014. Ede, CROW, 2014

Websites

w1CO2-prestatieladder: www.skao.nl
w2BetonInfra: www.BetonInfra.nl
w3Beeldbank van Rijkswaterstaat: https://beeldbank.rws.nl