Rotonde luchtfoto

Bermbeton

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een veelvoorkomend probleem op wegen zonder of met slechts een smalle redresseerstrook, is het kapot rijden van de bermen. Dit komt voor bij afslagen van wegen en bij wegen die relatief smal zijn. Inhalend verkeer, maar bijvoorbeeld ook landbouwverkeer, berijdt hier regelmatig de bermen. Diepe sporen zijn het gevolg. Bermschade is gevaarlijk voor weggebruikers. Dit geldt voor zowel het langzaam als het snelverkeer.

Duurzame oplossing gevraagd
Verbreding van het wegprofiel kan het probleem van de bermschade voorkomen. Een dergelijke verbreding is vaak echter niet mogelijk of niet gewenst. Bijvoorbeeld vanwege de inpassing van de weg in het landschap of omdat men wil voorkomen dat de snelheid van de weggebruikers te hoog wordt.

Bermbeton werkt
Bermbeton is zeer geschikt om bermschade te voorkomen. Het is sterk en draagkrachtig. Wanneer toegepast langs een asfaltweg, sluit het beton de asfaltlaag op waardoor deze niet meer aan de randen kan worden beschadigd. De lichtere kleur van het beton zorgt ervoor dat de wegbreedte visueel gelijk blijft.

P347-Bermbeton_langs_fietspad.jpg

Bermbeton langs fietspad

Door de lange levensduur van het bermbeton en de verminderde onderhoudsbehoefte aan de asfaltverharding is het aanbrengen van bermbeton de economisch meest voordelige investering.

Vele mogelijkheden
De opdrachtgever en de adviseur van de bermbetonconstructie kunnen de afmetingen, oppervlakstructuur en materiaalspecificaties afstemmen op elke omstandigheid. Bermbeton is uit te voeren als:
  • rechte, vlakke strook;
  • geprofileerde strook;
  • hemelwatergeleiding (gootconstructie met kolken);
  • rammelstrook;
  • verdiept aangelegde strook.

De strook kan desgewenst worden uitgevoerd in zeer open beton, waardoor een snelle waterafvoer mogelijk wordt.

Bermbeton wordt aangelegd in stroken van circa 0,40 tot 0,60 meter breed en 0,14 tot 0,18 meter dik. Bredere en dikkere stroken worden slechts bij uitzondering toegepast. De strook wordt doorgaand gestort. De plaatwerking van bermbeton en de ruwe hechting aan het asfalt maken de kans op zakken of uitwijken zeer gering.

P347-Aanleg_bermbeton.jpg

Aanleg bermbeton

Het machinaal aanbrengen zorgt voor een hoge productie, waardoor de hinder voor het wegverkeer beperkt blijft.