Rotonde luchtfoto

Lijnvormige constructies

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beton kan behalve als verhardingsmateriaal ook worden toegepast in zogenoemde lijnvormige constructies. Voorbeelden hiervan zijn:

  • opsluitbanden;
  • goten;
  • voertuigkeringen;
  • middengeleiders op wegen;
  • slootprofielen.

Met het groeiende en steeds zwaarder wordende verkeer is de behoefte aan robuuste lijnconstructies sterk toegenomen. Ze moeten langdurig bijdragen aan de verkeersveiligheid en dat bij voorkeur met weinig of geen onderhoud. Betonnen constructies zijn hiervoor bijzonder geschikt.

In het werk gestort
Voor zwaar belaste toepassingen zijn in het werk gestorte lijnvormige betonconstructies in het voordeel en concurrerend ten opzichte van geprefabriceerde betonelementen. Het plaatsen en stellen van prefabelementen is immers zwaar (hand)werk. Voor het aanbrengen van lijnvormige constructies is weinig mankracht nodig, aangezien de slipformpaver het werk doet.

Een groot voordeel van het ter plaatse storten is dat de constructie een monoliet geheel wordt en daarmee sterk en duurzaam blijft. Ter plaatse gestorte lijnvormige constructies kunnen elke gewenste grootte en zwaarte krijgen. Ze krijgen hun vorm door het maken van (speciale) mallen.

Plaatsen van kolken
Wanneer in de lijnvormige constructie kolken of waterafvoeren moeten worden aangebracht, wordt aanbevolen eerst de lijnvormige constructie aan te leggen en vervolgens op de plaatsen waar de kolken zijn voorzien, gedeelten uit de lijnvormige constructie te zagen. Op deze wijze ontstaan strakke en blijvend goede oplossingen.

Ongewapend
Lijnvormige constructies worden doorgaans uitgevoerd in ongewapend beton. Alleen bij (overrijdbare) scheidingen tussen rijbanen, bij voertuigkeringen en middengeleiders wordt het beton soms gewapend.

Betere arbeidsomstandigheden
Arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de realisatie van bouwwerken. Het voorkomen van zwaar handwerk is een must. Het gewicht dat een arbeider maximaal mag tillen, bedraagt 25 kilo. Prefabbetonelementen zijn al snel zwaarder.

Deze restrictie heeft de opkomst van machinaal ‘getrokken’ lijnvormige constructies bespoedigd. Ze worden aangelegd met een stalen glijbekisting (mal), die is gekoppeld aan de slipformpaver. De mal is bepalend voor het profiel (breedte en hoogte) van de lijnconstructie. Los van het arbotechnische voordeel is de productiesnelheid bij deze manier van werken hoger dan bij handmatige verwerking.

P347-Diverse_soorten_lijnconstructies_1.jpg
P347-Diverse_soorten_lijnconstructies_2.jpg
P347-Diverse_soorten_lijnconstructies_3.jpg
P347-Diverse_soorten_lijnconstructies_4.jpg

Diverse soorten lijnconstructies