Rotonde luchtfoto

Vloeistofdichte verhardingen

  • 18 november 2021

In het verleden hebben zich bij tankstations, milieustraten, wasstraten en op- en overslagplaatsen grote vervuilingen van de ondergrond voorgedaan door gemorste vloeistoffen. Om dit te voorkomen, vereist de wet Milieubeheer dat bij veel van dergelijke voorzieningen een vloeistofdichte verharding wordt aangebracht.

P347-Vloeistofdichte.jpg

Vloeistofdichte verharding op tankstation

Een constructie wordt als vloeistofdicht beschouwd als de verontreinigende stof gedurende de levensduur van de constructie de andere zijde van de constructie niet bereikt. De stof mag dus wel de constructie binnendringen, maar mag er niet aan de andere kant uitkomen.

Verhoudingen waterdoorlatendheid
De waterdoorlatendheid van beton en die van scheuren of (lekkende) krimpvoegen en dilataties verschillen enorm. De waterdoorlatendheid van scheuren is ongeveer 100.000 maal groter dan die van het beton zelf; de waterdoorlatendheid van lekkende krimp- en dilatatievoegen is nog eens 100.000 keer groter dan die van scheuren. Dit betekent dat de vloeistofdichtheid van een betonconstructie schuilt in de details. Krimpvoegen en dilataties verdienen speciale aandacht. En ook scheurvorming moet niet uit het oog worden verloren; scheurvorming is mogelijk zelfs onacceptabel.

Als een betonmengsel goed wordt samengesteld, verwerkt, afgewerkt en nabehandeld, kan het als vloeistofdicht worden aangemerkt. De vloeistofdichtheid kan met een standaardindringingsproef worden aangetoond. De mate waarin een vloeistof in het beton dringt, is overigens niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het beton, maar ook van de vloeistofeigenschappen.

Daarnaast is het goed te bedenken dat als het beton zelf vloeistofdicht is, dat nog niet wil zeggen dat ook de betonconstructie vloeistofdicht is. De aanwezigheid van krimp- en dilatatie­voegen, doorvoeren en scheuren kan tot gevolg hebben dat de constructie toch vloeistof doorlaat. Aan deze onderdelen van de constructie moet daarom veel aandacht besteed worden. Want een scheur die uit het oogpunt van duurzaamheid nog acceptabel is, kan onacceptabel zijn uit het oogpunt van vloeistofdichtheid.

Toepassingen van vloeistofdichte verhardingen in beton zijn talrijk. Ze zijn bijvoorbeeld te vinden bij tankstations, wasstraten, terreinen voor vloeistofoverslag of -opslag, milieustraten en calamiteitenterreinen bij tunnels.

P347-Milieustraat.jpg

Milieustraat