Rotonde luchtfoto

Verzorgingsplaatsen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Langs het Nederlandse hoofdwegennet liggen veel verzorgingsplaatsen. Weggebruikers kunnen hier onder meer tanken, aankopen doen en rusten. Goede verzorgingsplaatsen dragen bij aan een kwalitatief hoogwaardig vervoerssysteem.

P347-Verzorgingsplaats.jpg

Verzorgingsplaats met betonnen opstelstroken voor vrachtwagens

Verzorgingsplaatsen zijn niet alleen belangrijk voor de bestuurders van personenauto’s. Ze zijn uitermate belangrijk voor vrachtwagenchauffeurs. Verzorgingsplaatsen bieden gelegenheid om aan de vereiste rusttijd te voldoen. Met name het vrachtverkeer stelt hoge eisen aan de inrichting van de verzorgingsplaatsen.

De verhardingen op verzorgingsplaatsen moeten bestand zijn tegen hoge dynamische en, met name, ook statische belastingen. De snelheden zijn laag en de wringkrachten hoog. Een betonnen verharding is uitstekend in staat deze belastingen zonder vervorming op te nemen. Ook is beton goed bestand tegen brandstof en olie, die regelmatig uit (vracht)wagens lekken.

P347-Personenauto.jpg

Personenauto’s op beton (De Lucht West A2)

Voor verzorgingsplaatsen zijn ongewapend en vezelversterkt beton de meest geschikte (en meest toegepaste) oplossingen. Ongewapend beton met deuvels wordt sinds jaar en dag succesvol toegepast op locaties waar relatief langdurige statische belastingen plaatsvinden. Op vrachtwagenparkeerstroken van verzorgings­plaatsen worden ook vezelversterkte betonverhardingen toegepast. Daarnaast worden parkeer­stroken voor personenauto’s steeds vaker uitgevoerd in beton.

Beide oplossingen in beton (ongewapend met deuvels en vezelversterkt) zijn eenvoudig en doeltreffend te realiseren.