Rotonde luchtfoto

Printbeton

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Om esthetische redenen maken ontwerpers en architecten graag gebruik van elementenverhardingen. Deze verhardingen hebben echter een beperkte draagkracht en zijn op plekken waar weinig wordt gereden gevoelig voor onkruidgroei. Printbeton kan in die specifieke situaties een goed alternatief zijn voor een elementenverharding.

Geen onkruid
Printbeton heeft aanzienlijk minder voegen dan een elementenverharding en is daardoor veel minder gevoelig voor onkruidgroei. Onderstaand rekenvoorbeeld illustreert dit voor een verhardingsoppervlak van 8,0 x 2,0 meter.
Bij gebruik van printbeton worden vier platen van 2,0 x 2,0 meter aangebracht. De totale voeglengte is dan 26,0 meter, inclusief de voeg aan de buitenrand. Bij gebruik van betonklinkers van 0,10 x 0,20 meter bedraagt de totale voeglengte ongeveer 250 meter.

Printbeton wordt in de meeste gevallen handmatig aangebracht. Door middel van mallen wordt het gewenste printmotief verkregen. Door de grote variatie in printmotieven en de mogelijkheid om het beton te kleuren, is vrijwel elke gewenste verschijningsvorm te realiseren. Op het eerste gezicht lijkt het eindresultaat een elementenverharding, maar deze heeft de sterkte-eigenschappen en het onderhoudsvriendelijke karakter van beton.

Veel gebruikte toepassingen met printbeton zijn:
  • rammelstroken op rotondes;
  • bochtverbredingen bij rotondes (‘bananen’);
  • verkeerseilanden/vluchtheuvels;
  • bermbetonstroken;
  • wandelpaden;
  • particuliere opritten tot woning/garage.
P347-Diverse_toepassingen.jpg

Diverse toepassingen, kleuren en patronen van printbeton