Rotonde luchtfoto

Wegtypen volgens CROW-wegbeheersystematiek

  • 18 november 2021

In de CROW-wegbeheersystematiek worden de volgende zeven wegtypen onderscheiden:

  • hoofdwegen(net);
  • zwaar belaste wegen;
  • gemiddeld belaste wegen;
  • licht belaste wegen;
  • wegen in woongebieden;
  • wegen in verblijfsgebieden;
  • fietspaden.

Aan elk van deze wegtypen is een verkeersbelasting toegekend Deze informatie is nodig voor het maken van de dimensioneringsberekeningen. Bij het maken van de dimensioneringsberekeningen is ook gebruik gemaakt van de indeling, zoals beschreven in CROW-publicatie 189 ‘Keuzemodel wegconstructies’ [8]. Bij het bepalen van de kenmerken van de ‘basiswegen’ is de indeling uitgebreid met de wegcapaciteit, de rijsnelheid en het dwarsprofiel.

D3001_figuur 2.jpg

Figuur 2. Verkeersbeeld van een plattelandsweg