Rotonde luchtfoto

Overzicht wegfuncties en typen betonverharding

  • 18 november 2021

Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruiksfuncties van wegen en het hiervoor gebruikelijke type betonverharding. Voor het samenstellen van deze tabel zijn verschillende bronnen geraadpleegd [6, 9 en 10]. In deze tabel is ook een verwijzing opgenomen naar de indeling in wegtypen volgens de CROW-wegbeheersystematiek en Duurzaam Veilig.

Tabel 1 Relatie gebruiksfunctie en gebruikelijke betonverharding (bewerkt naar [6], [9] en [10])
WegtypeWegtype
‘CROW wegbeheer’
Indicatie gebruiksfunctie‘Duurzaam Veilig’1)Maximum snelheidMotorvoertuigen per etmaalVerhardingsbreedte (m)Type betonverharding
Doorgaand gewapendongewapend, verdeuveldongewapend, niet verdeuveld
1Hoofdwegen(net)AutosnelwegSW1205.000 – 500.000≥ 12,45
Autoweg (2x2 rijstroken)10012,45
Stadsautoweg (1x2)SW1006,25
2Zwaar belaste wegenStadsautowegSW/GOW100/805.000 – 100.0006,25
Rotonde R > 50 mGOW7,20 – 7,50
Provinciale weg807,20 – 7,50
Kruispunt, opstelstrookGOW/ETW2,20 -
Bedrijfsverharding, vliegveld openbaar bedrijventerrein geen GOW/ETWn.v.t. 50/30-
3Gemiddeld belaste wegenWaterschapsweg (druk)ETW/GOW60/80500 – 50.0006,00 – 6,50
StadsontsluitingswegGOW506,00 – 7,50
Busbaan (2 richtingen)GOW50/806,00 – 7,00
IndustriewegGOW506,00 – 7,00
Rotonde R < 50 mGOW5,00 - 5,25
4Licht belaste wegenWaterschapsweg (rustig)ETW60100 – 10.0004,50 – 6,00
BuurtontsluitingswegGOW506,50 – 7,50
Parallelweg (2 richtingen)ETW605,50 – 7,00
Landbouwweg603,50 – 4,50
Bushalte, busstationGOW/ETW302,5
5Wegen in woongebiedWoonstraatETWstapvoets50 - 5.0003,00 – 5,00
WoonerfETW30-
ParkeerterreinETW30-
ParkeerstrookETW502,00 – 3,50
WijkstraatGOW503,00 – 3,50
6Wegen in verblijfsgebiedWinkelerfETW3010 – 100-
PleinETW-
Voetpad (vrijliggend)nvt51,20 – 2,50
Trottoirnvt51,20 – 1,50
Recreatieve verharding2)nvtnvt1 - 10-
7Fietspaden3)Fietspad (aanliggend)nvt301,50 – 2,00
Fietspad (vrijliggend)nvt301,50 – 3,50
toepassing

Opmerkingen:
1) In de kolom ‘Duurzaam Veilig’ zijn de wegtypen aangegeven met SW, GOW en ETW voor respectievelijk stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
2) Met recreatieve verhardingen worden bedoeld publieke sportvoorzieningen, bijvoorbeeld basketbalveldjes, niet bestemd voor competities (daarvoor gelden NOC*NSF-eisen).
3) Het Fietsberaad beveelt voor fietspaden een minimale breedte van 2,50 m aan.