Rotonde luchtfoto

Wegcategorieën en wegtypen

  • 18 november 2021

Twee gangbare categorie-indelingen van wegen zijn de indeling op basis van het principe van Duurzaam Veilig [4] en op basis van wegbeheer. De indeling op basis van Duurzaam Veilig is een verkeerskundige indeling. Deze indeling geeft informatie over de lay-out van de weg. De indeling op basis van de CROW-wegbeheersystematiek [5] is meer gebaseerd op wegbouwkundige principes.