Rotonde luchtfoto

Wegindelingen voor basisconstructie

  • 18 november 2021

De basis voor de dimensionering van een verhardingsconstructie is de functie die de constructie moet vervullen. In het algemeen geldt voor alle verhardingsconstructies dat zij het wegverkeer moeten dragen en de optredende belastingen voldoende moeten spreiden naar de ondergrond. Dit geldt ook voor verhardingsconstructies in beton. Voor de dimensionering van betonverhardingen is niet alleen de verkeerssamenstelling (aantal voertuigen en zwaarte) van belang, maar ook de lay-out van de weg. Door het combineren van een tweetal categorie-indelingen kunnen een aantal standaard wegen (basiswegen) worden gedefinieerd. Aan deze basiswegen zijn kenmerken toe te kennen op basis waarvan basisconstructies in beton kunnen worden ontworpen. In dit hoofdstuk wordt ingaan op de categorie-indelingen en de basiskenmerken.