Rotonde luchtfoto

home betonverhardingen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In dit onderdeel van de kennismodule worden algemene richtlijnen gegeven voor het ontwerpen van zowel ongewapende als doorgaand gewapende betonverhardingen. Op basis van kenmerken van verschillende wegtypen (‘basiswegen’ genoemd) zijn standaardconstructies (basisconstructies) ontworpen. Deze basisconstructies kunnen worden gebruikt als basis voor het ontwerpen van verhardingsconstructies in ongewapend of doorgaand gewapend beton. De basisconstructies geven een snel inzicht in de benodigde dikte van de betonverharding, het voegenpatroon bij ongewapende betonverhardingen en de wapening bij doorgaand gewapende betonverhardingen.

Voor de verdere detaillering van het ontwerp en de aanleg van de verharding wordt verwezen naar de meer specifieke onderdelen van de kennismodule. Dit zijn:

In het onderdeel ‘Onderhoudsmaatregelen en reparatietechnieken ongewapende cementbetonverhardingen’ wordt uitgebreid ingegaan op het onderhoud aan ongewapende betonverhardingen.