Rotonde luchtfoto

Verkeersbelasting

  • 18 november 2021

Voor het dimensioneren van betonverhardingen zijn gedurende de levensduur van de weg het aantal lastherhalingen en de zwaarte van het verkeer van belang. Welke soorten voertuigen gebruik maken van een verharding, hangt samen met het type weg en de gebruiksfunctie. De verkeersbelasting wordt bepaald door:

  • de ontwerplevensduur van de verharding (bij betonverhardingen is 30 tot 40 jaar gebruikelijk);
  • het aantal vrachtauto‚Äôs dat gebruik maakt van de weg;
  • de zwaarte van de aslasten van het zware verkeer, het aantal assen per vrachtauto en het type band;
  • de eventuele jaarlijkse groei van het verkeer.

Voor het dimensioneren van de betonverharding worden de zwaarste lasten (> 20 kN) ondergebracht in aslastgroepen en bandenspectra. Het ontwerp gaat uit van de werkelijk voorkomende belastingen, en houdt daarmee ook rekening met overschrijding van de wettelijk toegestane aslast. Bij het opzetten van de basisconstructies is hiermee rekening gehouden.