Rotonde luchtfoto

Opbouw van de wegconstructie

  • 18 november 2021

In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de opbouw van een wegconstructie. Op een aantal plaatsen wordt specifiek ingegaan op de betonverharding. Voor de duurzaamheid van een betonverharding is niet alleen de kwaliteit van de betonverharding zelf van belang. Ook de eigenschappen van de fundering, het zandbed en de aardebaan dragen aan grote mate bij aan de duurzaamheid. Gezamenlijk bepalen ze het gedrag en de levensduur van de totale wegconstructie. Alle materialen in de wegconstructie moeten voldoen aan de eisen genoemd in de Standaard RAW Bepalingen 2015 [1]. De mechanische eigenschappen van de natuurlijke ondergrond zijn medebepalend voor de keuze en opbouw van de wegconstructie. In figuur 3 is de schematische opbouw van een algemene en een betonnen verhardingsconstructie weergegeven.

D3001_figuur 3.jpg

Figuur 3. Opbouw van de onderbouw en de betonverharding