Rotonde luchtfoto

Natuurlijke ondergrond

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De ondergrond in Nederland vertoont een grote variëteit aan grondsoorten. Veen-, klei- en zandgrond verschillen aanzienlijk in draagvermogen en samendrukbaarheid. Belangrijke eigenschappen van de ondergrond zijn:

  • het draagvermogen (voldoende en gelijkmatig);
  • de vormvastheid (klink, kruip, zwel, vorstheffing, opdooi);
  • de afwerking (vlakheid of onder profiel).

Voor het verhardingsontwerp is het van belang om goede informatie te hebben over de eigenschappen van de natuurlijke ondergrond (grondsoort, draagvermogen, grondwaterstand). In grote delen van Nederland kan direct op de natuurlijke ondergrond een verharding worden aangelegd. Bij een weinig draagkrachtige ondergrond wordt aanvullend geotechnisch onderzoek aanbevolen. Wanneer de natuurlijke ondergrond of de daarop aangebrachte zandbaan onvoldoende draagkrachtig is, moet in het verhardingsontwerp een fundering gekozen worden van hoogwaardig materiaal.