1425x475m content formfield files articleform 345 edf839

Stroefheid en geluid

Bij de aanleg van de HOV-buslijn op de Huizingalaan in Eindhoven in 2015 zijn twee proefvakken aangelegd waarbij de verwachting is dat deze betonverhardingen minder geluid produceren. Op de proefvakken zijn onlangs geluidmetingen uitgevoerd.

35 jaar na aanleg werd de Brabantse N260 van Gilze naar Alphen te glad. Na schuren is de stroefheid met bijna 50% toegenomen en voldoet de weg weer ruimschoots aan de gestelde normen.

Eerder verschenen publicaties tot en met 2015