Header meetwagen

Themabijeenkomst 2016 Oppervlakeigenschappen

  • 05 mei 2019

Het Kennisplatform Betonwegen organiseerde op 5 april in Harderwijk een bijeenkomst met als thema 'Oppervlakeigenschappen'. Circa vijftig leden waren aanwezig op deze geanimeerde en leerzame themabijeenkomst.

In een duo presentatie gingen Frits Stas (KOAC-NPC) en Jeroen de Vrieze (KWS/Infralinq) uitgebreid en diepgaand in op eisen en meetmethoden voor met name vlakheid en stroefheid. De tabellen hiervoor in de RAW-standaard 2015 laten bij enkele wegcategorieën nog witte vlekken zien, waaraan dan in bestekken een 'eigen invulling wordt gegeven'. Zo kwam er een besteksvoorbeeld voorbij waarbij de vlakheid van een bushalte bepaald moest worden met de viagraaf! Maar ook dat opdrachtgevers, in afwijking van de Standaard, scherpere eisen stellen.

Bij elke meetmethode werd uiteengezet hoe en wat er precies gemeten wordt en hoe de data geïnterpreteerd dienen te worden. Maar ook de beperkingen en randvoorwaarden van elke meetmethode kwamen voor het voetlicht. Als voorbeeld werd in Google Maps de data uit een FietsComfortMeting (FCM) gepresenteerd en hoe met name de afwijkingen in het rapportcijfer verklaard kunnen worden.

Weet wat er gemeten wordt om afwijkingen en daarmee gepaard gaande kortingen met de opdrachtgever te kunnen bespreken.