Header Busstation Holendrecht

Betonwegendag 2011

  • 05 mei 2019

Het Cement&BetonCentrum en CROW hebben na 13 jaar weer een Betonwegendag georganiseerd. Deze vond plaats op 11 oktober 2011 in 1931 CongresCentrum in 's-Hertogenbosch. De officiƫle opening werd gedaan door gedeputeerde Ruud van Heugten van de Provincie Noord Brabant.

Presentaties Betonwegendag 2011

Waardering

De organisatie heeft de deelnemers aan de Betonwegendag 2011 gevraagd hun mening te geven over het congres.

Qua inhoud waardeerde ruim 80% van de deelnemers deze dag goed tot zeer goed, met de kanttekening dat de parallelsessies wel meer diepgang mogen hebben.
90% Van de deelnemers gaf aan nieuwe informatie of kennis te hebben opgedaan, waarbij uit de toelichting daarop blijkt dat het met name nieuwe kennis betreft op het gebied van duurzaamheid van betonwegen in brede zin.

Ruim 60% van de deelnemers gaf aan dat het wenselijk zou zijn de Betonwegendag om de twee jaar te houden.

De locatie, 1931 CongresCentrum in 's-Hertogenbosch, werd door 88% van de deelnemers goed tot zeer goed bevonden.

Al met al werd de Betonwegendag gewaardeerd met een 7,6.