Header CO2 wensen en grenzen

CO2-armer beton; wensen en grenzen, bijeenkomst 2019

  • 05 mei 2019

BetonInfra organiseerde in samenwerking met CROW op woensdag 16 januari 2019 tijdens InfraTech het minisymposium 'CO2-armer beton; wensen en grenzen'.

Betongebruik in Nederland

In Nederland gebruiken we jaarlijks ongeveer 15 miljoen m3 beton. Dat zorgt voor ongeveer 1,5% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. In Europa ligt dit percentage op 4 à 6%, wereldwijd gezien ligt het op 9 à10%.

Deze percentages geven aan dat Nederland wereldwijd koploper is in het gebruik van CO2-arme cementen; en dat al decennialang. Dat hebben we te danken aan onder andere het hoge aandeel van het gebruik van hoogovencementen.

Betonakkoord

De belangrijkste doelstellingen van het Betonakkoord zijn om in 2030:

  • 100% hoogwaardig hergebruiken van beton;
  • vermindering van minstens 30% CO2-uitstoot t.o.v. 1990.

'Uiteraard met oog voor de levensduur, want verduurzaming van de productie mag natuurlijk niet de levensduur verkorten!'

Bron: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk

Bewustwording

Opdrachtgevers en adviseurs zijn zich veelal niet bewust van wat de consequenties kunnen zijn van de wensen/randvoorwaarden die zij stellen qua duurzaamheid (lees: gewenste milieuwinst) aan het materiaal beton. Dit geldt voor zowel kwaliteit, levensduur als uitvoerbaarheid. Dit laatste wordt nogal eens vergeten. De tijdsdruk op de uitvoering is hoog en dit kan ook in conflict zijn met de toepassing van CO2-armer beton.

Waar staan we?

In de presentatie van Peter de Vries (ENCI/ Heidelbergcement) werd uiteengezet waar de cement- en betonindustrie anno 2019 staat met de ontwikkelingen van CO2-armere cementen en de verwerking daarvan in beton. De verschillende ontwikkelingen om tot CO2-armere cementen te komen werden toegelicht en gespiegeld aan de eisen vanuit kwaliteit/levensduur op korte en langere termijn, CO2-besparing en circulariteit en ook veiligheid.

Conclusie

Huidige Groene Cementen zijn ten minste de eerste 10 jaar het beste compromis tussen kwaliteit, eco & arbo!

Presentaties