Walsbeton Header

Themabijeenkomst 2020 Hoogwaardig walsbeton

  • 06 januari 2020

Hoogwaardig walsbeton (in het Engels: Roller Compacted Concrete (RCC) is een cementgebonden materiaal dat het gebruik van asfaltverwerkingsmachines mogelijk maakt om een verharding aan te leggen met eigenschappen (sterkte, duurzaamheid) vergelijkbaar met die van conventionele betonverhardingen.

Hoogwaardig walsbeton is een wegverhardingsconstructie met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat we gebruiken in de wegenbouw; namelijk goed gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen (cement) en water, maar dan in andere verhoudingen.

Hoogwaardig walsbeton mogen we niet verwarren met cementgebonden materialen die als fundering worden gebruikt. Deze mengsels hebben een soortgelijk uitgangspunt; een mix van aggregaten, cement (of een ander hydraulisch bindmiddel) en een kleine hoeveelheid water, te verdichten met behulp van walsen. In vergelijking met hoogwaardig walsbeton hebben deze mengsels echter een lager cementgehalte en daardoor een lagere sterkte. Bij hoogwaardige wegtoepassingen mogen we alleen materialen met een mechanische sterkte vergelijkbaar met die van normaal verdicht beton voor wegconstructies (druksterkte 25 MPa na 28 dagen) hoogwaardig walsbeton noemen.

De kennis over dit materiaal is verzameld en gepubliceerd door EUPAVE (European Concrete Paving Association).

Themabijeenkomst

Tijdens de themabijeenkomst op 5 maart 2020 werd het hoogwaardig walsbeton vanuit verschillende invalshoeken toegelicht.

Allereerst presenteerde Wim Kramer (Betonhuis Cement) wat we onder hoogwaardig walsbeton verstaan, met de voordelen en beperkingen ervan ten opzichte van zowel asfalt als conventioneel beton. Vervolgens ging hij in op het mengselontwerp, de verwerking, de wegverdichting en afwerking van het oppervlak.

George Jurriaans (ECCRA) gaf de mogelijkheden aan hoe je een verharding van walsbeton kan dimensioneren. Dat kan met VENCON 2.0 vanaf een C28/35, eventueel met interpolatie voor lagere sterktes en met de Amerikaanse rekentool voor walsbeton Guide for Roller Compacted Concrete Pavements van Portland Cement Association.

Anne Beeldens (AB-Roads) toonde de lange ervaringen in de USA met walsbeton, zowel de groei in de marktomvang als de ontwikkelingen in de diversiteit van de toepassingen. Zo is het aandeel van de private sector als opdrachtgever ruim 60% met vooral toepassingen in verhardingen rond distributiecentra. Ook kwamen zowel de gebruikte mengselsamenstellingen als de meest toepaste diktes aan de orde.

Tot slot presenteerde Werner Remarque (Dyckerhoff GmbH) het proefproject van een terreinverharding op de cementproductielocatie in Geseke (D). De gestelde randvoorwaarden leidden tot een uitvoering in walsbeton. Belangrijkste argument hiervoor was de beperkte tijd voor afsluiting van de weg en de snelle toegankelijkheid na verdichten van het walsbeton. Opmerkelijk is nog te noemen dat het oppervlak met een dikte van 20 cm uitsluitend is verdicht met de asfaltspreidmachines en niet is nagewalst. De druksterkte na zes dagen bedroeg al > 50 N/mm2.

Presentaties

De presentaties van de bijeenkomst van 5 maart zijn onderstaand als pdf beschikbaar, evenals de brochure Hoogwaardig walsbeton