Infratech 2017 1

Slim verbinden van kennis en kennissen, bijeenkomst 2017

  • 05 mei 2019

In het kader van het thema van de InfraTech 2017 'Slim verbinden', organiseerde BetonInfra in samenwerking met CROW op vrijdag 20 januari een interactieve sessie om kennisdragers van en kennisvragers over beton in de infrastructuur slim met elkaar te verbinden.

BetonInfra heeft voor de invulling van deze sessie samenwerking gezocht met Miriam Notten van LaRed, specialist in netwerkend werken.

Miriam liet de deelnemers eerst met elkaar kennismaken met enkele vragen, die anders zijn dan de meest voor de hand liggende bij een eerste kennismaking.

Na een toelichting op de theoretische achtergrond van werken in netwerken, werden de deelnemers uitgedaagd hun eigen netwerk voor hen te laten werken; je stuurt een ander met jouw vraag op pad voor een antwoord in het netwerk van de ander. En koppelt dit antwoord weer terug naar de vraagsteller, die daarmee zijn netwerk kan gaan uitbreiden.

Een vooraf ingediende vraag van Arcadis over uitgewassen beton met kleine steenfractie in één of tweelaags beton, werd uitgebreid beantwoord door de aanwezige terzake deskundigen.

In de koffiepauze ging het netwerken gewoon door en vervolgens werd de actuele kennis op het gebied van beton in de infrastructuur van de deelnemers ook nog even op de proef gesteld met een betonquiz.

Geen van de deelnemers slaagde erin alle vragen goed te beantwoorden. Als winnaar werd Anne Beeldens van AB-Roads uitgeroepen. Zij ontving uit handen van Wim Kramer een betonnen klok.

Betonquiz

Wilt u uw eigen kennis van beton in de infrastructuur toetsen? Maak dan de quiz.