Header Busstation Holendrecht

Ontwerp

Om opdrachtgevers tegemoet te komen met de mogelijkheid om voor een betonverharding te kiezen, heeft het Cement&BetonCentrum een nieuwe publicatie samengesteld, waarin voor de meest in Nederland voorkomende betonverhardingen standaardwegconstructies/bestekdiktes zijn berekend.

Met enige regelmaat vragen adviseurs – veelal op verzoek van opdrachtgevers - of met Vencon 2.0 een berekening overlegd kan worden, die gebaseerd is op Eurocode 1 en 2 en daarmee voldoet aan de Europese constructienormen. Is deze vraag reëel? Wim Kramer (Cement&BetonCentrum /Betonhuis Cement) geeft zijn standpunt.