1425x475m content formfield files articleform 346 4c84e8

Fietspaden

Bij het uitvoeren van infrawerkzaamheden ruimt de gemeente Barneveld een prominente plaats in voor in het werk gestort beton. Berend Bouwmeester, toezichthouder civiele techniek bij de gemeente, licht toe.

De gemeente Amstelveen heeft in 2016 binnen de stadsgrenzen circa 1.800 m betonnen fietspad aangelegd. Er waren plannen om de rode tegels van de fietspaden te asfalteren, maar uiteindelijk is gekozen voor het verwijderen van de tegels en de fietspaden uit te voeren in beton.

Stadsdeel Zuid in Amsterdam heeft de fietsstrook in de Rijnstraat Zuid vervangen door een verhoogd vrijliggend fietspad. Een constructie van Watershells en beton voorkomt dat de weg in de toekomst wordt aangetast door worteldruk.

Over een lengte van 550 m is het fietspad tussen Dokkum en Hantumer 'hoeke' vernieuwd. Het asfalt fietspad is over deze lengte weggefreesd en van nieuw beton voorzien.

Eerder verschenen publicaties tot en met 2015