Header Busstation Holendrecht

Duurzaamheid

De maatschappij verduurzaamt en dat raakt ook beton. EMVI-kortingen, BREEAM, Duurzaam Betonakkoord en tal van andere initiatieven zijn gericht op een verlaging van het CO2-profiel van beton. Dat is een goede zaak omdat dit de cement- en betonindustrie aanzet tot innovatie.

In de nieuwe Mia/Vamil Regeling 2017 is de maatregel C6311 'Duurzaam beton(product) met tenminste 30% gerecycled content' opgenomen. Hiermee wordt recyclinggranulaat gehonoreerd als duurzaam in circulair beton.

Het optimaal hergebruiken van beton is voor het behalen van kwaliteits- en duurzaamheidsdoelen interessanter dan streven naar maximaal hergebruik, stelt Jan Heuveling van VOBN.

De betonmortelindustrie weet dat beton recyclebaar is en past dit ook steeds meer toe. Betongranulaat zonder vervuiling en staalresten kan primair grind voor 100% vervangen. Het heeft echter niet voor 100 procent dezelfde eigenschappen.

Eerder verschenen publicaties tot en met 2015