Rotonde luchtfoto

Structureel gelijkwaardige en geschikte verbredingsconstructies

  • 18 november 2021

De busbaan kan worden uitgevoerd met 180 mm asfaltbeton op een fundering van 0,25 m betongranulaat. De dikte van de doorgaand gewapend betonlaag is 200 mm (sterkteklasse C35/45). Deze laag wordt als tweelaagsbeton uitgevoerd met een dunne laag uitgeborsteld beton als toplaag, met daaronder een laag grindbeton. Als fundering is 0,25 m menggranulaat toegepast. In beide gevallen is voor het zandbed een dikte van 0,30 m aangehouden. De aansluiting van de bestaande op de nieuwe verharding wordt uitgevoerd zoals aangegeven in figuur 7. De afstand van de koppelstaven bedraagt 1,67 m.