Rotonde luchtfoto

Afweging verbredingsvarianten met het AMW

  • 18 november 2021

De afweging van de verbreding in asfalt en beton aan de betonnen rijbaan wordt op dezelfde wijze gedaan als in het voorbeeld van de autosnelweg. In dit voorbeeld is de volgende weegset gehanteerd: ‘milieu’, ‘kosten’ en ‘overig’. Deze factoren wegen ieder voor 33% mee. Bij de criteria geldt: hoe hoger de score, des te slechter de constructie scoort op milieu.

Milieukosten
In dit voorbeeld is een verbreding van ongewapend geveegd beton de meest gunstige oplossing, op basis van milieukosten. Deze oplossing is nagenoeg gelijk aan de ogb-verbreding met uitgeborsteld beton (zie figuur 14).

P286_3-4a.jpg

Figuur 14. Milieubeoordeling verbreding provinciale weg in asfaltbeton en ongewapend cementbeton

Netto contante waarde
In figuur 15 is te zien dat de materiaalkosten voor een verbreding in asfalt duidelijk lager liggen dan bij verbredingen in cementbeton. Dit geeft ook het belang aan van ‘duurzaam inkopen’. Wanneer de oplossingen integraal worden afgewogen, is de rangorde:

  • ongewapend beton (uitgeborsteld);
  • ongewapend beton (geveegd);
  • asfaltbeton.
P286_3-4b.jpg

Figuur 15. Kosten verbreding provinciale weg in asfaltbeton en ongewapend cementbeton

Weegdriehoek
De weegdriehoek (figuur 16) geeft aan dat een verbreding in ongewapend cementbeton met een uitgeborsteld oppervlak een duidelijke voorkeur heeft. Wanneer aan milieueffecten een zwaardere weging wordt toegekend, gaat de voorkeur uit naar een verbreding in ongewapend cementbeton met een geveegd oppervlak. Een verbreding in asfaltbeton komt alleen in aanmerking wanneer de milieukosten en netto contante waarde buiten beschouwing worden gelaten en alleen wordt gekeken naar overige aspecten.

P286_3-4c.jpg

Figuur 16. Weegdriehoek multicriteria-analyse voor verbreding provinciale weg met gevoeligheid weegfactoren verbreding in asfaltbeton versus ongewapend beton met verschillend afgewerkte oppervlakken