Rotonde luchtfoto

Structureel gelijkwaardige en geschikte verbredingsconstructies

 • 18 november 2021

De benodigde dikte van de verbreding uitgevoerd in asfalt is berekend met CARE. De berekeningen zijn gebaseerd op:

 • 2.000 vrachtwagens over de doorsnede, per werkdag;
 • asfaltbetontype O1­-B;
 • ontwerplevensduur 20 jaar;
 • 270 werkdagen per jaar;
 • vier assen per vrachtwagen;
 • 40% breedbanden;
 • vrachtwagenschadefactor 1,6;
 • onzekerheidsfactor verkeer 1,75;
 • rijsnelheid van het vrachtverkeer bedraagt 80 km/h;
 • betrouwbaarheid 75%, toelaatbare structurele schade 15%;
 • aantal stroken:1;
 • breedte rijstrook 3,25 m.

Met een 0,3 m dikke fundering van menggranulaat, op een zandbed van 0,5 m, bedraagt de dikte van het asfaltpakket 240 mm. Het asfalt wordt als volgt opgebouwd: 25 mm SMA-NL 8A, 55 mm AC 16 bind T1-B, 80 mm AC 22 base O1-B en 80 mm AC 22 base O1-B.

Het platenpatroon van de bestaande weg wordt overgenomen in de verbreding van ongewapend beton. Ook hier bedraagt de plaatlengte 4,5 m. De breedte bedraagt 3,5 m. De dwarsvoegen worden verdeuveld en de verbreding wordt aan de bestaande verharding gekoppeld door koppelstaven in te boren en te verlijmen (zie figuur 7).
Uitgaande van een levensduur van 30 jaar bedraagt de dikte in beton 260 mm (sterkteklasse C35/45). De fundering bestaat uit 0,25 m menggranulaat op 0,5 m zandbed. Het type oppervlak, geveegd of uitgeborsteld, heeft geen effect op de betondikte. Voor het geveegde beton is uitgegaan van 260 mm grindbeton. Voor het uitgeborstelde cementbeton is uitgegaan van een tweelaags systeem, waarbij 80 mm steenslagbeton C35/45 en 180 mm grindbeton C35/45 ‘nat­in­nat’ worden aangebracht.