Rotonde luchtfoto

Onderhoudregime

  • 18 november 2021

Het onderhoudsregime bestaat bij de asfaltverharding uit het eenmaal in de 10 jaar vervangen van de deklaag. Hierbij wordt plaatselijk maximaal 30% gebakfreesd. Om de 20 jaar wordt over de gehele breedte van de weg een versterkingslaag aangebracht.
Het onderhoud aan de ongewapende betonverharding bestaat uit het om de 10 jaar vervangen van 0,4% van de platen. Verder wordt in jaar 15, 5% van de voegkanten en/of scheuren hersteld en wordt om de 20 jaar een stroefheidverbeterende maatregel uitgevoerd. Tevens worden plaatreparaties uitgevoerd.