Rotonde luchtfoto

Onderhoudsregime

  • 18 november 2021

Het onderhoudsregime bij de asfaltverharding bestaat uit het eenmaal in de 10 jaar vervangen van de deklaag. Hierbij wordt plaatselijk 15% gebakfreesd.
Het onderhoud aan de doorgaand gewapende betonverharding bestaat uit het herstellen van 0,4% van het oppervlak. Om de 20 jaar wordt een stroefheidverbeterende maatregel uitgevoerd.

Milieukosten
De milieukosten van de verbreding in doorgaand gewapend beton zijn aanmerkelijk lager dan de variant met de asfaltverharding (zie figuur 17).

P286_3-4-2a.jpg

Figuur 17. Milieubeoordeling verbreding busbaan in asfaltbeton en doorgaand gewapend cementbeton

Netto contante waarde
De aanlegkosten van de variant in doorgaand gewapend beton zijn weliswaar hoger, maar de onderhoudskosten zijn aanmerkelijk lager. Hierdoor is een verbreding in beton uiteindelijk de meest gunstige oplossing (zie figuur 18).

P286_3-4-2b.jpg

Figuur 18. Kosten verbreding busbaan in asfaltbeton, en doorgaand gewapend cementbeton

Weegdriehoek
Het rode vlak geeft aan dat de voorkeur duidelijk uitgaat naar een verbreding in doorgaand gewapend cementbeton (zie figuur 19). Een verbreding in asfaltbeton komt alleen in aanmerking wanneer de milieukosten en netto contante waarde buiten beschouwing worden gelaten en alleen wordt gekeken naar overige aspecten.

P286_3-4-2c.jpg

Figuur 19. Weegdriehoek multicriteria-analyse voor verbreding busbaan