Rotonde luchtfoto

Het aanleggen van wegverbredingen in beton

  • 18 november 2021

Het aanleggen van betonverhardingen is een specialisme. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering, maar ook voor het toezicht houden. Deze publicatie beschrijft de aanleg van betonverhardingen slechts op hoofdlijnen. De ‘Handleiding uitvoering betonwegenbouw’ behandelt het totale uitvoeringsproces: van voorbereiding, logistiek, machinaal en handmatig storten en verwerken, tot het zagen van de voegen en het nabehandelen van het jonge beton [24]. In de handleiding gaat veel aandacht uit naar het in te zetten materieel, waarbij de slipformpaver een hoofdrol speelt. Ook het aanbrengen van deuvels en koppelstaven en het maken van aansluitingen en beëindigingen krijgen ruimschoots aandacht.

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar kwaliteitsaspecten rondom aanleg en nazorg. Daarnaast komen verschillende toepassingen aan de orde en wordt ingegaan op specifieke omstandigheden bij de aanleg van wegverbredingen.