Rotonde luchtfoto

Kwaliteitsbeheersing

  • 18 november 2021

Voor het betonwegenbouwbedrijf vormt het bestek de basis voor het op te stellen kwaliteitssysteem en het projectgerichte kwaliteitsplan. Een voor het betreffende werk en bestek opgesteld kwaliteits- of werkplan beschrijft de uitvoering van het project. Circa veertien dagen voor de aanvang van het werk overhandigt de aannemer het kwaliteitsplan aan de opdrachtgever. Een goed kwaliteitsplan geeft onder meer aan hoe met tekortkomingen wordt omgegaan en welke kwaliteitsnormen de aannemer hanteert om het risico voor de opdrachtgever zo klein mogelijk te houden. Beide zijn waardevol voor de kwaliteitsborging en de risicobeheersing van het project.

In de wegenbouw is het gebruikelijk om het resultaat van de inspanningen te beoordelen via een bedrijfscontrole op het werk en een eindcontrole aan het eind van het werk. Tijdens de uitvoering controleert de aannemer met de bedrijfscontrole zelf of hij aan de bestekseisen voldoet. De mengselsamenstelling wordt conform NEN 8005 onderzocht op consistentie, volumieke massa, luchtgehalte en watercementfactor [7]. Op de dag na het storten worden de verhardingsdikte, de vlakheid en de textuurdiepte vastgesteld. De eindcontrole richt zich op de sterkte, de dikte, de vlakheid, de stroefheid en de textuur van de verharding.