Rotonde luchtfoto

Nazorg en bescherming

  • 18 november 2021

Nadat het beton is gestort, verdicht en afgewerkt, begint de periode van nabehandelen. Simpelweg betekent ‘nabehandelen’ het voorkomen dat water uit het verse beton verdampt. Als het betonoppervlak net niet meer ‘glanst’ wordt een nabehandelingsmiddel opgespoten of wordt het beton met een plastic folie afgedekt. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat water, dat nodig is voor het verharden, uit het beton verdampt. De duur van de nabehandelingsperiode bedraagt 7 dagen, of tot zo lang dat 70% van de karakteristieke druksterkte is bereikt. Afhankelijk van de verhardingsomstandigheden is dat vaak al na 2 à 3 dagen. Het verse betonoppervlak moet tegen regen en plotselinge temperatuurdaling worden beschermd door het af te dekken. Wordt er vorst verwacht, dan moet het beton met isolatiedekens worden afgedekt. Ook als het verschil tussen de gemiddelde dag- en nachttemperatuur groter is dan 10 à 12 °C, moet het beton worden geïsoleerd. Passende maatregelen zijn afdekken met jute en/of isoleren met thermodekens.
Om beschadiging van het verse beton te voorkomen, zorgt de aannemer ervoor dat het werk niet toegankelijk is.