Rotonde luchtfoto

Literatuur Wegverbredingen

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Nummers tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [1] – verwijzen naar de nummers in onderstaande literatuurlijst.

 1. Wegverbredingen in cementbeton. Studie naar technische en economische haalbaarheid. CROW-rapport 95-2. Ede, CROW, 1995
 2. Afwegingsmodel wegen (AMW). CROW-softwareprogramma D926a. Ede, CROW, 2008
 3. Handleiding cementbetonverhardingen. Basisconstructies. CROW-publicatie 220. Ede, CROW, 2005
 4. Standaard RAW Bepalingen. Ede, CROW, 2010
 5. NEN 6720, Voorschriften beton – TGB 1990 – Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995). Delft, NNI, 2001 en NEN­EN 206­1/A1. Wijzingingsblad A1 op NEN-EN 206-1. Delft, NEN, 2003
 6. NEN-EN 206-1, Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 2004
 7. NEN 8005, Nederlandse aanvulling op NEN-­EN 206­-1: Beton – Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 2004
 8. Wegbeheer. CROW­-publicatie 147. Ede, CROW, 2003
 9. Nomenclatuur van weg en verkeer. CROW-publicatie 156. Ede, CROW, 2001
 10. De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid. CROW-publicatie 200. Ede, CROW, 2004
 11. Uitgeborsteld beton: stil, veilig en duurzaam! Infoblad betonverhardingen nummer 3. Ede, CROW, 2003
 12. Homepage van de website ‘stiller verkeer’, http://www.stillerverkeer.nl
 13. Vencon 2.0. Ontwerpprogramma voor het dimensioneren van betonwegen. Cd­-rom D925. Ede, CROW, 2004
 14. Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en verhardingen. CUR-Aanbeveling 36. Tweede herziene uitgave. Redactionele bijdrage bij cement 7/2000. Gouda, Stichting CUR, 2000
 15. Vencon 2.0: Achtergrondrapport met rekenmodellen en formularia Vencon 2.0, M.J.A. Stet, juli 2004. (behorend bij cd­-rom D925, Vencon 2.0). Ede, CROW, 2004
 16. Technische excursie Landesbetrieb Nordrhein Westfalen. Gesprek met de heer B. Sina, 2009
 17. Doorgaand gewapende betonverhardingen. Autosnelwegen en overige toepassingen. CROW-publicatie 160. Ede, CROW, 2001
 18. Staalvezelbeton in de wegenbouw. CROW-rapport D09-05. Ede, CROW, 2009
 19. Duurzaam inkopen. Agentschap NL, 2010. Homepage van Agentschap NL (voorheen SenterNovem), www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen)
 20. Onderhoud en kosten van betonwegen. Infoblad betonverhardingen nr. 2. Ede CROW, 2003
 21. Onderzoeksresultaten CROW-werkgroep Evaluatie Onderhoudservaringen Betonwegen. CROW-rapport 03-08. Ede, CROW, 2003
 22. Onderhoud van snelwegen in asfalt. Ervaring met zoab-onderhoud. Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Scheepvaart en Verkeer, 2009
 23. Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Delft, Rijkswaterstaat, Dienst Scheepvaart en Verkeer, april 2009
 24. Handleiding uitvoering betonwegenbouw. CROW­-publicatie 195. Ede, CROW, 2004
 25. Handboek Oplossingsvrij specificeren. Artikel 447. Ede, CROW, 2009
 26. Betonwegen: een doordachte en duurzame keuze. Febelcem. Brussel, 2009 (www.cementenbeton.nl)