Rotonde luchtfoto

Uitvoeringswijzen

  • 18 november 2021

De uitvoering van betonverhardingen is beschreven in CROW-publicatie 195 ‘Handleiding uitvoering betonwegenbouw [24]’. Ongewapende en doorgaand gewapende betonnen wegverbredingen worden meestal machinaal uitgevoerd. Hierbij wordt de betonspecie gespreid, verdicht en afgewerkt met een machine die voorzien is van een glijdende bekisting, de zogenaamde slipformpaver. Na het passeren van de machine moet het beton onvervormd blijven staan, reden om met aardvochtige tot halfplastische betonspecie te werken. De deuvels en/of koppelstaven kunnen machinaal worden ingetrild. De benodigde breedte voor de rupsen op de onderbaan of fundering bedraagt 0,50 tot 1,0 m.

Afhankelijk van fabricaat en type hebben slipformpavers twee, drie of vier rupsen. De meeste machines worden gestuurd langs een van tevoren zorgvuldig opgezette draad, die zowel de hoogte als de richting bepaalt. Tegenwoordig worden slipformpavers ook draadloos aangestuurd. Aanleg in twee lagen met twee betonmengsels is eveneens mogelijk. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer beton wordt uitgeborsteld en er een speciaal gegradeerd toeslagmateriaal in de betonspecie van de bovenlaag is verwerkt. Om verzekerd te zijn van een goede hechting tussen onder- en bovenlaag wordt ‘nat-in-nat’ gewerkt, bijvoorbeeld door met twee slipformpavers kort achter elkaar te rijden.

Bij kleinere oppervlakken en bij veel wisselende breedten wordt meestal gekozen voor handmatige aanleg met een trilafreibalk of trilbalk. Voor het storten wordt een bekisting opgesteld. Het verdichten gebeurt met trilnaalden. Tegenwoordig wordt bij wisselende breedtes (bijvoorbeeld rotondes) steeds vaker toch voor een machinale aanleg gekozen. Daarbij kan een slipformpaver of een rolling finisher worden ingezet. Uitgeborsteld beton behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij de aanleg van betonverhardingen is de capaciteit van verwerking slechts zelden bepalend voor de dagproductie. Bepalend is de aanvoer van de betonspecie. Daarom moeten het transport en de logistiek op het werk ongestoord verlopen. Ter indicatie: een productielengte van circa 400 meter per dag is haalbaar. De (krimp)voegen worden in het jonge, verhardende beton gezaagd. Het bepalen van het tijdstip van inzagen en de uitvoering vereist vakmanschap en ervaring.