Rotonde luchtfoto

Overige lijnconstructies

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Met behulp van een slipformpaver kunnen betonnen (opsluit)banden en goten (waterafvoer- en kabelgoten) worden gemaakt. Uit het oogpunt van arbeidsomstandigheden verdient de toepassing van een slipformpaver hier de voorkeur boven prefab elementen. De inzet van de slipformpaver bespaart de mensen op het werk zwaar tilwerk.

Het zijn betrekkelijk kleine constructies, die in hoog tempo aangelegd kunnen worden. Vanwege de grote lengte, die op een dag kan worden geproduceerd, is de bereikbaarheid van het werk voor vrachtwagens een aandachtspunt.

Een recente ontwikkeling betreft het maken van rotondebanden met de slipformpaver. In de banden moeten om de 2 à 3 m voegen worden gezaagd. Het voegenpatroon van de naastliggende betonverharding moet hiermee in overeenstemming zijn. Deze lijnconstructies worden ongewapend uitgevoerd. Het toepassen van strengen, zoals bij barriers gebeurt, wordt ten zeerste afgeraden. De strengen komen bij bochten tijdens de uitvoering op spanning te staan en zorgen dan voor verstoringen in de verse beton. Daarnaast is de dwarsdoorsnede in het algemeen gering en kunnen de strengen slecht op hoogte worden gehouden.

D3006_figuur 64.jpg

Figuur 64 Aanleg goot

D3006_figuur 65.jpg

Figuur 65

D3006_figuur 66.jpg

Figuur 66 Kabelgoot voor LED-verlichting