Rotonde luchtfoto

Afwerking

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Nadat de betonverharding gereed is moet de weg worden afgewerkt, zoals het aanvullen van de bermen en het aanbrengen van de wegmarkeringen. Bij het afwerken van de bermen van dunne betonverhardingen, zoals fietspaden, moet men attent zijn op te zwaar werkverkeer op het fietspad.

In het algemeen geldt dat voordat wegmarkeringen worden aangebracht, de cementhuid en eventueel nog aanwezige curing compound moeten worden verwijderd door middel van borstelen of stralen. Als wegmarkeringsmateriaal wordt een duurzame thermoplast of wegenverf toegepast. Als wegenverf wordt een speciale betonwegenverf gebruikt.

D3006_figuur 67.jpg

Figuur 67 Aanwonenden blijven bereikbaar en werkverkeer kan de aan te leggen verharding kruisen