Rotonde luchtfoto

Literatuur Uitvoering

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
 1. Standaard RAW Bepalingen 2015. Ede, CROW, 2015
 2. Handleiding cementbetonverhardingen - Basisconstructies. CROW-publicatie 220. Ede, CROW, 2005
 3. Kennisblok Voegen. Ede, CROW, 2014
 4. Kennisblok Doorgaand gewapende betonverhardingen. Ede, CROW, 2014
 5. Boek Betontechnologie. ’ s-Hertogenbosch, ENCI Media, 2002
 6. NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies,. Delft, NEN, 2009
 7. NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NNI, 2001
 8. BRL 5075: Cementbetonverhardingen, geproduceerd met in mobiele installaties vervaardigde betonmortel, voor de NL-BSB NL-BSB-certificering. Rijswijk, Kiwa
 9. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fugen in Verkehrflachen, Ausgabe 2001 (ZTV Fug - StB 01). Keulen, FGSV, 2002
 10. Betoninfra (bulletin en website). ENCI en VCW, vanaf 2001
 11. Beton voor betonverhardingen. CROW-publicatie 33C. Ede, CROW, 1996
 12. NEN-EN 1008: Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton
 13. Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de Cwegdek. CROW-rapport 03-09. Ede, CROW, 2003
 14. Grootschalige proefvakken uitgewassen beton PW205, gedeelte Helmond - Veghel (N279). ’ s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 2003
 15. Uitgeborsteld beton: stil, veilig en duurzaam. CROW-infoblad Betonverhardingen nr. 3. Ede, CROW, Ede, 2003
 16. Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaats gestorte beton. BRL 2362. Rijswijk, KIWA, Rijswijk, 1998, wijzigingsblad 2000 WORD VERVANGEN DOOR BRL 7700 m.i.v. 2014-04-01
 17. NEN-EN 206-1, Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 2001
  NEN-EN 206-1/A1. Wijzigingsblad A1 op NEN-EN 206-1. Delft, NEN, 2003
 18. NEN 8005, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 200419 NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 nl Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen