Rotonde luchtfoto

Voorbeeld keuringsplan Storten betonverharding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
WatWaaropWieFrequentieMethode en meetmiddelNorm/eis

Registratie

aanmaakwater voor beton (geldt niet voor leidingwater)

geschiktheid als aanmaakwater voor betonextern laboratoriumeenmaal per week per bronchemische analyseNEN-EN 206-1
NEN-EN 1008
rapport
cement1 soort
2 klasse
3 fabrikaat
molenbaasbij elke leveringcontrole op bonNEN-EN 206-1leverantiebon aftekenen
betonzand1 korrelverdeling
2 vochtgehalte
laboranteenmaal per aanvoerdag1 zeefanalyse
2 drogen
NEN-EN 206-1
NEN-EN 12620
zeefanalyse-formulier
grind/steenslag1 korrelverdeling
2 vochtgehalte
laboranteenmaal per aanvoerdag per winplaats1 zeefanalyse
2 drogen
NEN-EN 206-1zeefanalyse-formulier
hulpstoffen1 soort
2 fabrikaat
molenbaasbij elke leveringcontrole op bon en sticker op vatNEN-EN 206-1
NEN-EN 934-2
leverantiebon aftekenen
maatvoering voor en tijdens verwerking1 positie piketten
2 hoogte draad
3 richting draad
4 dikte betonverharding
5 dwarshelling
6 positie van de voegen
7 wisselende breedtes
1 uitzetter
2 uitzetter
3 uitzetter
4 uitzetter
5 uitzetter
6 uitzetter
7 uitzetter
1 voor stellen van de draad
2 voor aanvang stort
3 voor aanvang stort
4 regelmatig tijdens storten
5 regelmatig tijdens storten
6 alle voegen
7 voor aanvang stort
1 volgens beschikbare ruimte
2 waterpassen
3 theodoliet/
visueel
4 meten met duimstok
5 meten onder draad
6 meten met meetband
7 meten met theodoliet
1 n.v.t.
2 tekening
3 tekening
4 bestek
5 tekening
6 voegen-plan
7 tekening
checklist uitvoerder
onderbaan1 hoogte
2 obstakels
3 breedte
uitvoerder/uitzettervoor aanvang werkenmeten met duimstok/visueel1 bestek
2 obstakel-vrij
3 bestek
checklist uitvoerder
koppelstaven1 dikte
2 lengte
3 coating
uitvoerderbij levering1 duimstok
2 duimstok
3 visueel
1 minimaal bestek
2 minimaal bestek
3 schadevrij
leverantiebon aftekenen
deuvel1 dikte
2 lengte
3 coating
uitvoerderbij levering1 duimstok
2 duimstok
3 visueel
1 minimaal bestek
2 minimaal bestek
3 schadevrij
leverantiebon aftekenen
wapening1 diameter
2 maaswijdte
3 hoogteligging/dekking
4 overlapping
uitvoerder1 bij levering
2 voor storten
3 voor storten
4 voor storten
1 duimstok
2 duimstok
3 duimstok
4 duimstok
1 minimaal bestek
2 maximaal bestek
3 bestek
4 tekening
checklist uitvoerder
weersgesteldheiddagelijkse verwachtinguitvoerder1 de dag voor
storten
2 tijdens storten
weerbureau raadplegendagrapport uitvoerder
betonmengselmengselsamenstellinglaboranteenmaal voor aanvang werk, en verder tijdens beton- productie bij eventuele wijzigingen in het mengsel >15kgzeefanalyse en mengselberekeningNEN-EN 206-1zeefanalyses en mengselsamenstelling informatieoverdracht
levering betonmortel1 afroep
2 aanvoer/continuïteit
3 consistentie
uitvoerder1 definitief de dag voor storten
2 regelmatig tijdens storten
3 regelmatig tijdens storten
1 afspraak met molenbaas
2 afspraken controleren
3 visuele inspectie
1 planning
2 planning
3 verwerkbaarheid
checklist uitvoerder
slipformpaverwerking onderdelenbalkman/machinist1 tijdens opbouw
2 tijdens storten
1 doormeten
2 controle afgewerkt product
1 alle onderdelen moeten werken
2 bestek
checklist uitvoerder
curing compound1 uiterste houdbaarheidsdatum
2 hoeveelheid/m2
uitvoerder1 bij levering
2 voor aanvang werk
1 productinformatie op vat nazien
2 meten
1 geen overschrijding van datum
2 bestek
1 leverantiebon
2 checklist uitvoerder
bewakingbetonmorteluitvoerdernaar behoeftebewakingsdienst of een afzettingvers betonopper- vlak niet betredendagrapport uitvoerder
keuringscontroleconsistentielaborantmax 3. maal per stortdagverdichtings-maat m.b.v. Vat van Walz en/of zetmaat m.b.v. Kegel van AbramsRAW 2010
NEN 5956
NEN 5958
NEN 5962
dagstaat beton
keuringscontroleluchtgehalte, alleen indien lbv toegevoegdlaborantmax 3. maal per stortdagluchtvatbestekdagstaat beton
keuringscontrolevolumieke massa betonmortellaborantbij iedere monstername t.b.v. betonkubusverdichten in kubusmal wegenRAW 2020
NEN 5959
dagstaat beton
keuringscontrolekarakteristieke kubus- druksterktelaborantmax. 3 st. na max. 7 dagen
max. 3 st. na 28 dagen
drukbankRAW 2020
NEN 5968
dagstaat beton
keuringscontrolewater-cementfactorlaborantmax. 3 maal per stortdagdroogmethodeRAW 2020
NEN 5960
dagstaat beton
keuringscontrolelaagdikteuitvoerderna stortdag, eenmaal per stortdagberekenen/hoeveelhedenRAW 2020dagrapport
uitvoerder
keuringscontrole1 langsvlakheid
2 dwarsvlakheid
laborant
laborant
eenmaal per stortdag
per zijde
1 meten met rolrei
2 meten met rei
RAW 2020rapport laborant
keuringscontroletextuurdieptelaborantna stortdag, max. 3 maal per stortdagzandvlekproefRAW 2020rapport laborant
eindrapportagesterkteklasselaboranteenmaal per werkn.v.t.bestekeindrapport
eindrapportagevolumieke massa betonlaborantvan elke gemaakte betonkubusweegschaal
NEN 5967
RAW 2020eindrapport
dagstaat beton
eindrapportagemengselsamenstellinglaboranteenmaal per werkberekenenbestekeindrapport
eindrapportagekarakteristieke kubus- druksterktelaboranteenmaal per werkberekenen/drukbankNEN-EN 206-1
NEN 5968
eindrapport
eindrapportagevlakheid in langsrichtinglaboranteenmaal per werkmeten met rolreiRAW 2020eindrapport
eindrapportagevlakheid in dwarsrichtinglaboranteenmaal per werkmeten met reiRAW 2020eindrapport
eindrapportagetextuurdieptelaboranteenmaal per werkzandvlekproefRAW 2020eindrapport
eindrapportagelaagdikte betonuitvoerderop het einde van elke stortdagmeten/berekenen m3/m2bestekdagrapport
eindrapportagevorst-dooi bestendigheidlaborantop het einde van elke stortdagScandinavian slab testbestekrapport laborant