Rotonde luchtfoto

Voertuigkeringen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij het vervaardigen van een voertuigkering mag na het passeren van de glijbekisting van de slipformpaver geen vervorming van de verse constructie optreden. Om dit te bereiken wordt aanbevolen om een betonmortel te maken met gebroken toeslagmateriaal. Hiermee wordt een stabieler mengsel gemaakt.

In het bovenste gedeelte van de voertuigkering worden (niet gespannen) strengen aangebracht. Deze strengen hebben een regulerende werking op de scheurwijdte. Tevens hebben zij de werking van een koppelstaaf, zodat krimpscheuren relatief gesloten zijn en er bij een aanrijding geen of zeer geringe verplaatsingen plaatsvinden. Met de strengen wordt ook voorkomen dat bij een zeer zware aanrijding grote betonbrokken op de naastliggende weghelft komen.

Bij het maken van voertuigkeringen is het van groot belang dat er sprake is van een continue aanvoer van betonmortel. Stilstand van de slipformpaver leidt altijd tot onvlakheid. Bij deze profielen moet handmatig afwerken van het oppervlak zoveel mogelijk worden vermeden. Elke streek met een schuurbord of plakspaan kan een uitzakking veroorzaken.

D3006_figuur 57.jpg

Figuur 57 Aanleg van een betonnen voertuigkering in een tunnel

D3006_figuur 58.jpg

Figuur 58 Aanleg van een betonnen dubbelzijdige voertuigkering

D3006_figuur 59.jpg

Figuur 59 Aanleg van een betonnen voertuigkering (stepbarrier)