Rotonde luchtfoto

Beëindigingsconstructies

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beëindigingsconstructies worden aangebracht bij de aansluiting van een betonverharding op een brug of viaduct of bij aansluiting op andere typen verhardingen. De beëindiging van een betonverharding voor een kunstwerk heeft tot doel het kunstwerk niet te belasten met horizontale drukkrachten, die kunnen ontstaan bij uitzetting van de betonverharding.

Gangbare beëindigingsconstructies zijn:

  • op voldoende afstand stoppen en een ander type verharding kiezen voor de aansluiting;
  • uitzetvoegen maken met een breed rubberprofiel (> 25 mm);
  • bij doorgaand gewapend beton grondankers aanbrengen;
  • de betonverharding over het kunstwerk heen aanleggen.
Figuur 56a t/m e. Uitvoering van verankeringsbalken in een beëindigingsconstructie
D3006_figuur 56a.jpg
D3006_figuur 56b.jpg
D3006_figuur 56c.jpg
D3006_figuur 56d.jpg
D3006_figuur 56e.jpg