Rotonde luchtfoto

Trottoir- en gootaansluitingen

  • 18 november 2021

Een betonverharding kan op twee manieren worden aangesloten op een trottoirband. Bij de eerste manier zijn voor het maken van de gootconstructie tussen de trottoirband en de betonverharding twee rijen betonstraatstenen geplaatst met afschot naar de kolken. Bij de tweede manier wordt de trottoirband direct tegen de betonverharding aangebracht . Deze tweede manier wordt meestal gehanteerd wanneer er eisen zijn gesteld ten aanzien van de vloeistofdichtheid van de verharding.

Voor een vloeistofdichte aansluiting van de betonverharding tegen een pompeiland van een tankstation zijn eveneens twee oplossingen mogelijk:

  • de aansluiting met een afgedichte uitzetvoeg;
  • de aansluiting met een prefab betongoot. De goot is aan weerszijden gedilateerd en met een voegvulmassa afgedicht.
Bij de aansluiting van een betonverharding op een betonnen goot wordt meestal de constructielangsvoeg gevuld. Dit gebeurt bij zowel prefab elementen als bij een gestorte goot. De plaats van de voegen in de goot moeten overeenkomen met de plaats van de voegen in de betonverharding.
D3006_figuur 52.jpg

Figuur 52 Aansluiting betonverharding tegen trottoirband

D3006_figuur 53.jpg

Figuur 53 Vloeistofdichte aansluiting betonverharding tegen pompeiland

D3006_figuur 54.jpg

Figuur 54 Betongoot langs een betonweg

D3006_figuur 55.jpg

Figuur 55 Aansluiting goot – verharding